Get Adobe Flash player

Proiecte in derulare 2017

  • 1.Reabilitare, modernizare si dotare a Caminului Cultural , sat Todiresti, comuna Todiresti, judetul Iasi.   ----M7.6.   AFIR

Contract finantare C0760CN00011612400091/04.10.2017
Durata maxima a contractului   33 luni
Valaoarea 1.708.470,52 lei
376.398 euro

  • 2.Modernizare si dotare Gradinita, sat Todiresti, comuna Todiresti, judetul . Iasi   M 7.2. Afir

Contract de finantare  C0720EN00021512400297/28.02.2017
Durata maxima a contractului 36 luni
Valoarea 1.083.296,81 lei
238.806,00 Euro
Val totala 361.104 euro
Eligibil    238.806,00 euro
Neeligibil 122.301 euro

  • 3.Reabilitare si modernizare Gradinita nr.3 sat Todiresti, comuna Todiresti, judetul Iasi    PNDL

Contract Finanate 6062/17.10.2016
Valoarea totala 708.472,00 lei
Valoarea eligibila   632.227,00 lei
Durata maxima 4 ani

  • 4.Reabilitare si modernizare scoala primara sat Stroesti, comuna Todiresti, judetul Iasi  PNDL

Contract finantare 6061/17.10.23016
Valoarea  totala 1043.448,00 lei
Valoarea eligibila    953.086,00 lei
Durata  maxima 4 ani

  • 5.Modernizare drum satesc  DS 133 in sat Baiceni, comuna Todiresti, judetul Iasi   tronson 1 --   Surse propii

Valoarea estimata  aprox.  650.000,00 lei

  • 6.Achizitie buldoexcavator pentru comuna Todiresti, judetul Iasi

GAL
Valoare 432.827,00 lei
94.140 euro

  • 7.Reabilitare, modernizare si dotare Scoala grnerala nr.1 Todiresti, corp B

Valoarea buget de stat  3.392.903,97 lei  estimata
Valoarea neeligibil  191.598,84 lei