http://primariatodiresti.ro

Prezentare Generala

   Comuna Todiresti s-a înfiintat în anul 1968 si a avut în componenta satele : Baiceni , Boldesti ,Harmanestii-Noi , Harmanestii – Vechi , Stroesti si Todiresti. În anul 2004 se reînfiinteaza comuna Harmanesti cu urmatoarele sate în componenta : Boldesti , Harmanestii - Noi , Harmanestii –Vechi .


ASEZARE GEOGRAFICA

Harta   Comuna Todiresti este situata în partea central –vestica a jud. Iasi , învecinându-se cu urmatoarele comune : Cotnari la N-E, Ruginoasa la S, Harmanesti la S-V si Vânatori la N-V. Cadrul natural apartine Podisului Moldovei în extremitatea sudica a Dealului Mare si extremitatea nordica a Seii Ruginoasa . Cele trei sate ale comunei (Todiresti, Stroesti, Baiceni), sunt legate între ele de soseaua judeteana Pascani- Cotnari. Centrul de comuna se gaseste aproximativ la aceeasi distan- ta fata de orasele Pascani , Târgu-Frumos si Hârlau , 20 km .

 

 

RESURSE NATURALE


1 .Resursele solului
Grau   Din punct de vedere geologic si petrografic , în general , în zona întalnim formatiuni din Era Mezozoica , perioada tertiara, epoca mio- cenului cu caracterizari petrografice : calcare, marne si conglome- rate . Miocenul se caracterizeaza prin roci calcaroase , gresii si marne cu gips , iar poliocenul se caracterizeaza prin pietrisuri si nisipuri, prezentând si un strat subtire din cuaternar, caracterizat prin terase superioare de marne, pietrisuri, nisipuri si luturi.

 

 

   Sanatate
Dispensar   In localitatea Todiresti este un dispensar, un punct sanitar în localitatea Stroesti, o farmacie în localitatea Todiresti. Doi medici de familie, un asistent medical, un medic veterinar si doi tehnicieni dentari.

 

 

 

 

Cultele si viata religioasa
Biserica   Cultele existente în comuna Todiresti sunt: ortodox si ortodox de rit vechi, penticostal, adventist. In Todiresti sunt: doua biserici ortodoxe, doua biserici ortodoxe de rit vechi, o casa de rugaciune pentru cultul penticostal, o casa de rugaciune pentru cultul adventist. In Stroesti este o biserica ortodoxa si in Baiceni sunt doua schituri.

 

 

 

 

Droanca OvidiuPrimari ai com. Todiresti :

Adochitei Ioan - 1968-1969
Porcilescu Vasile - 1969-1982
Nica Petrache - 1982-1989
Iordache Elena - oct.-dec. 1989
Puiu Costache - 1990-1996
Buzatu Vasile - 1996 - 2016

Droanca Ovidiu - 2016 - 

Cladirea primariiei s-a construit intre anii 1970-1972

 

   Scurta prezentare istorica a localitatilor ce compun comuna Todiresti
  

muzeu   Amplasarea geografica a comunei a favorizat întemeierea unor asezari omenesti înca din cele mai vechi timpuri. Sapaturile arheo- logice de la “Piciorul Corbului” din Todiresti , de la “Pietrarie” din satul Stroesti la care se adauga si cele din “Poiana Tigancii” si “Tabara” au scos la iveala urme ale unor statiuni primitive din neoliticul târziu (2800-1900 î.e.n.). Numarul mare de vetre descoperite, bolovani mari de lut ars, cantitatile mari de ceramica ( vase de cult, vase cu destinatie casnica , dar si vase mari pentru depozitarea semintelor), deasemenea numarul mare de unelte descoperite din os, silex , piatra ca : topoare , ciocane , dalti , razuitoare , vârfuri de sageti , obiecte din argila ca : fusaiole , statuiete feminine si animale, atesta faptul ca zona a fost locuita înca din cele mai vechi timpuri.

   Satul Todiresti s-a format din catunele Todiresti – Calugareni si Balusesti . Aceste catune s-au format în curaturile de padure , marindu-se mereu prin noi defrisari ale padurilor din împrejurimi , s-au unit , formând un singur sat denumit Todiresti . Localitatea ( Balusesti –Todiresti ) este mentionata documentar înca din 13-XI-1634. printr-un act prin care domnitorul Vasile Lupu întareste parti din Balusesti . Prezentam mai jos persoanele care au stapânit în partile satului Todiresti :
1. - Tanase 2. - 1671 Nicolae Tanase ( fiul lui Tanase ) 3. - 1675 Grigore Mares 4. - 1709 Toader Clucerul 5. - 1709 Stefan Boldescu , stapâneste si Boldesti 6. - 1731 Axenia Habasescu , Todiresti 7. - 1731 Nicolae Festila , Dragoteni si Todiresti 8. - 1765 Ionita Festila , Todiresti si Boldesti

9. - 1776 C. Festila , Todiresti , Vascani , Boldesti si Sârbi 11. - 1850 Costache Sturza , Todiresti , Ruginoasa 12. - 1862 A. I. Cuza , Todiresti , Ruginoasa 13. - 1890 Sebastian Moruzi , Todiresti , Ruginoasa 14. - 1924 Butureanu C. Todiresti
   Satul Todiresti a facut parte rând pe rând din mai multe unitati administrative cum ar fi : . – sat în oc. Siretul de Jos -- 1774 . – înglobat în satul Boldesti --1803 . – mosie (în parte a manastirii Sfântul Sava din Iasi si a manastirii Zberani ) . – sat în Ocolul de Sus -- 1832 . – sat în oc. Siretului -- 1834 ,1835,1838,1843,1844,1845,1846,1861. . – sat în comuna Laiul --1864 . – s . în comuna Stroesti -1871 . – s . în comuna Ruginoasa - 1873 . – s . în comuna Vascani - 1876 . 1892 – înglobeaza în satul Todiresti si Ceapa . – s . în comuna Stroesti - 1908 . – s . in comuna Ruginoasa - 1929 . – s . în comuna Stroesti - 1931 . – înglobeaza satul Balusesti -- 1943 . – pierde catunul Ceapa devenit satul Todirestii Noi -- 1954 . – înglobeaza satul Todirestii Noi -- 1956 . – înglobeaza satul Gura Vladnicului -- 1968 . 1968 se înfiinteaza com. Todiresti prin unificarea comunelor Stroesti si Harmanesti .


   Satul Stroesti – este asezat pe valea pârâului Recea si este atestat documentar la 19 -XI -1611. Biserica din localitate cu hramul “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril “, este ctitorie de la sfârsitul sec .XV, a dom- nitorului Stefan cel Mare , terminata în 1550 . Satul Stroesti de-a lungul anilor a facut parte din diferite unitati administrative cum ar fi : . 1774 sat în oc . Siretul de Sus , înglobeaza satul Laiul . 1790 s. este înglobat în s. Laiul . 1830 s. este contopit cu s. Laiul . 1864 s. în com. Stroesti . 1865 s. în com. Laiul , separate de s. Laiul . 1871 s. în com. Stroesti . 1873 s. în com. Ruginoasa . 1876 s. în com. Vascani . 1908 s. în com. Stroesti . 1929 s. în com. Ruginoasa . 1932 s. în com. Stroesti . 1968 s. în com. Todiresti

  Satul Baiceni (Baiceni de Baia – parte din Baiceni) -- asezare veche atestata documentar din sec. al -XV –lea , printr-un act datat din 25 august 1454 , din timpul lui Petru Voda (ucigasul lui Bogdan Voda de la Reuseni , tatal lui Stefan cel Mare ) . Satul Baiceni a facut parte din mai multe unitati administrative cum ar fi : . 1871 satul apare separate de satul Baiceni de Iasi în com. Stroesti . 1873 s. în com. Ruginoasa . 1876 s. este înglobat în s. Laiul ( Laiul-Baiceni ) . 1887 s. în com. Vascani contopit cu s. Laiul . 1908 s. în com. Stroesti . 1929 s. în com. Ruginoasa , înglobeaza s. Laiul . 1931 s. în com. Stroesti . 1968 s. în com Todiresti

   În zona comunei Todiresti au existat mai multe sate sau catune care au fost înglobate , contopite sau care au disparut cum ar fi : -Balusesti - s. contopit cu s. Todiresti -Todirestii Noi ( Ceapa ) - catun apoi sat contopit cu satul Todiresti -Gura Vladnicului - catun încorporat în satul Todiresti -Ciumalul - fost sat în partea de S-E a s. Todiresti -Dragoteni - fost sat în partea de S-E a s. Todiresti -Sârbi - fost sat în partea de S a s. Todiresti -Laiul - fost sat în partea de V a s. Baiceni

Bibliotecar ,
Bogdan Murariu

 

Ora Exacta

Exchange

Meteo

Site recomandat

Informatia de Pascani

Sondaj

Ave-ti incredere in primarul ales de dvs?
 

De ultima ora...

Vizitatori Online