Proiecte in derulare 2017

  • 1.Reabilitare, modernizare si dotare a Caminului Cultural , sat Todiresti, comuna Todiresti, judetul Iasi.   ----M7.6.   AFIR

Finantare    AFIR -  M7.6.   
Contract finantare C0760CN00011612400091/04.10.2017
Valaoarea 1.708.470,52 lei echivalent 376.398 euro
Contract executie  nr.6023/07.06.2018 in derulare - valoarea contract 1.324.679,74 lei la care se adauga TVA 251.689,15 lei Total 1.577.168,89 lei
Constructor SC TRANS CARPAT SRL
DURATA DE  EXECUTIE  20 LUNI
Constructorul a obtinut  executarea lucrarilor prin procedura de licitatie pe SEAP

  • 2.Modernizare si dotare Gradinita, sat Todiresti, comuna Todiresti, judetul . Iasi   M 7.2. Afir

Finantare    AFIR -  M7.2.  
Contract de finantare  C0720EN00021512400297/28.02.2017
Contractului de finantare
Valoarea 1.083.296,81 lei echivalent 238.806,00 Euro
Eligibil    238.806,00 euro
Neeligibil 122.301 euro
Constructor: SC Romold SRL contract nr.4668/24.08.2017 in derulare 
 durata  de executie 9 luni
-Pretul contract 635.656,84 lei fara TVA
-Constructorul a obtinut  executarea lucrarilor prin procedura de licitatie pe SEAP

  • 3.Reabilitare si modernizare Gradinita nr.3 sat Todiresti, comuna Todiresti, judetul Iasi    PNDL

Finantare    MDRAP prin PNDL  
Contract Finanate 6062/17.10.2016
Valoarea totala 708.472,00 lei
Valoarea eligibila   632.227,00 lei,
Constructor: SC IGLU SRL contract nr.4525/17.08.2017 
 durata  de executie 12 luni in derulare
-Pretul contract 374.100 lei lei fara TVA
-Constructorul a obtinut  executarea lucrarilor prin procedura de licitatie pe SEAP


  • 4.Reabilitare si modernizare scoala primara sat Stroesti, comuna Todiresti, judetul Iasi  PNDL

Finantare    MDRAP prin PNDL  
Contract finantare 6061/17.10.23016
Valoarea  totala 1043.448,00 lei
Valoarea eligibila    953.086,00 lei
Constructor; SC ROMOLD SRL contract nr.5032/03.05.2018
durata  de executie 12 luni in derulare
-Pretul contract 603.450,12 lei lei fara TVA 
-TVA 122.255,52 lei
-Constructorul a obtinut  executarea lucrarilor prin procedura de licitatie pe SEAP

  • 5.Modernizare drum satesc  DS 133 in sat Baiceni, comuna Todiresti, judetul Iasi   tronson 1

Finantare ; Surse proprii ale Consiliului local Todiresti
Constructor SC EKI SAM SRL
Durata  de executie 8 luni
Nr. Contr. 1476/06.02.2018 si  Contr. nr. 5229/09.05.2018 pretul 259.597,81 lei fara TVA + l 292.481,25 lei fara TVA
Contract in derulare
-Constructorul a obtinut  executarea lucrarilor prin procedura de licitatie pe SEAP

  • 6.Achizitie buldoexcavator pentru comuna Todiresti, judetul Iasi

Contract de finantare  nr. C1920074x2179124000468/05.03.2018
Finantare    AFIR -  prin  Grupul de Actiune Locala (GAL)
Valoare 408.154,47  lei      echivalent     87.615,00  Euro
Licitatie in curs de derulare pe SEAP

  • 7.Reabilitare, modernizare si dotare Scoala grnerala nr.1 Todiresti, corp B

Finantare    MDRAP prin PNDL   
Contract finantare 3864/22.03.2018
Valoarea  totala  3.335.547,80lei
Constructor; SC ROMOLD SRL contract nr. 5327/11.05.2018
durata  de executie 24 luni in derulare
-Pretul contract  2.101.721,09 lei  fara TVA  
-TVA 2.501.048,10 lei
-Constructorul a obtinut  executarea lucrarilor prin procedura de licitatie pe SEAP

  • 8. Modernizare drum  de interes local  DS 2827; DS 2996 si partial DS 2644, in sat Todiresti,comuna Todiresti, judetul Iasi „  – pe o lungime de 1.426 Km

Finantare ; Surse proprii ale Consiliului local Todiresti
Constructor  Asocierea SC EKI SAM SRL – SC CREPUSCUL PROJECT SRL
Durata  de executie 24 luni
Nr. Contr. 5404/15.05.2018 pretul 1.227.343,13 lei fara TVA- contract in derulare
-Constructorul a obtinut  executarea lucrarilor prin procedura de licitatie pe SEAP

 

Free Joomla Lightbox Gallery