Proiecte si lucrari in desfasurare 2017

Proiecte si lucrari in desfasurare 2017 si obiective 2018

 • 1.Reabilitare, modernizare si dotare a Caminului Cultural , sat Todiresti, comuna Todiresti, judetul Iasi.   

Finantare   AFIR ----M7.6.  
Se afla in stadiu de licitatie executare lucrari reabilitare

 • 2.Modernizare si dotare Gradinita, sat Todiresti, comuna Todiresti, judetul . Iasi    

finantare   AFIR     -M 7.2.
Se afla in stadiu de executare lucrari constructii

 • 3.Reabilitare si modernizare Gradinita nr.3 sat Todiresti, comuna Todiresti, judetul Iasi    

finantate - PNDL
Se afla in stadiu de executare lucrari constructii

 • 4.Reabilitare si modernizare scoala primara sat Stroesti, comuna Todiresti, judetul Iasi    

finantare PNDL          
Se afla in stadiu de licitatie  pentru lucrari de reabilitare

 • 5.Modernizare drum satesc  DS 133 in sat Baiceni, comuna Todiresti, judetul Iasi   tronson 1 --    

finantare din  Surse propii
Se afla in stadiu de licitatie pentru proiectare

 • 6.Achizitie buldoexcavator pentru comuna Todiresti, judetul Iasi

Finanatere AFIR prin  GAL
Se afla in stadiu de avizare AFIR

 • 7.Reabilitare, modernizare si dotare Scoala grnerala nr.1 Todiresti, corp – B  

finanatre PNDL
S-a depus studiu de fezabilitate la MDRAPFE- proiect aprobat

 • 8.Modernizare Iluminat public in satele Todiresti, Stroiesti si Baiceni – etapa 3

finanatre din bugetul propriu al UAT Todiresti, judetul Iasi,
Valoarea   440.000 lei

 • 9.Modernizare prin  asfaltare drumuri comunale   20 Km.

 

 • 10.Reparatii curente  prin aplicare de material pietros  20 Km.

 

 • 11.Modernizare si dotare sediu primariei

 

 • 12. Extindere retea distributie energie electrica  10 km

 

 • 13.Infiintare parc de agrement pentru copii

 

 • 14.Dotare cu mobilier si aparatura IT pentru scoli si gradinite

 

 • 15.Reabilitare, modernizare si dotare scoala gimnaziala nr.1 Todiresti – Corp A